محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاور فرش 12 متری

هر عدد 68,000 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر عدد
1 عدد
68,000 تومان
2 عدد
67,400 تومان
3 عدد
66,700 تومان
4 عدد
66,100 تومان
5 عدد
65,500 تومان
6 عدد
64,900 تومان
7 عدد
64,300 تومان
8 عدد
63,700 تومان
9 عدد
63,100 تومان
10 عدد
62,400 تومان
20 عدد
61,800 تومان
30 عدد
61,200 تومان
50 عدد
60,600 تومان
100 عدد
60,000 تومان
150 عدد
59,400 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
28,500 ~ 39,700

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
7,440 ~ 8,280

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
175,700 ~ 193,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
52,400 ~ 67,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
175,700 ~ 193,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
175,700 ~ 193,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

هر عدد 13,900 تومان

 

تخفیف پلکانی
17,300 ~ 22,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
6,950 ~ 21,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
52,400 ~ 67,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
44,100 ~ 47,900

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
137,500 ~ 169,100

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
52,400 ~ 67,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
52,400 ~ 67,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)