محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت کرافت ساده 40×22

هر کیلو 99,400 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
99,400 تومان
2 کیلو
98,500 تومان
3 کیلو
97,200 تومان
4 کیلو
95,900 تومان
5 کیلو
94,500 تومان
6 کیلو
93,200 تومان
7 کیلو
91,900 تومان
8 کیلو
90,600 تومان
9 کیلو
89,300 تومان
10 کیلو
87,400 تومان
20 کیلو
86,100 تومان
30 کیلو
85,000 تومان
50 کیلو
83,900 تومان
100 کیلو
82,900 تومان
150 کیلو
82,000 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
92,500 ~ 125,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
106,500 ~ 142,500

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
164,520 ~ 182,040

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
164,520 ~ 182,040

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)