محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاغذ کرافت هندی 50×35

هر کیلو 118,100 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
118,100 تومان
2 کیلو
117,100 تومان
3 کیلو
116,100 تومان
4 کیلو
115,300 تومان
5 کیلو
111,900 تومان
10 کیلو
111,200 تومان
20 کیلو
110,500 تومان
30 کیلو
109,700 تومان
50 کیلو
108,500 تومان
100 کیلو
105,000 تومان
150 کیلو
100,500 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
500 ~ 2,700

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
21,600 ~ 27,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
143,800 ~ 196,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
27,300 ~ 39,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
27,300 ~ 39,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,700 ~ 4,200

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,700 ~ 4,200

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,700 ~ 4,200

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)