محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاغذ کرافت هندی 70×50

هر کیلو 119,500 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
119,500 تومان
2 کیلو
118,500 تومان
3 کیلو
117,500 تومان
4 کیلو
116,500 تومان
5 کیلو
115,500 تومان
6 کیلو
114,500 تومان
7 کیلو
113,500 تومان
8 کیلو
112,500 تومان
9 کیلو
111,500 تومان
10 کیلو
110,500 تومان
20 کیلو
109,500 تومان
30 کیلو
108,500 تومان
50 کیلو
107,500 تومان
100 کیلو
106,500 تومان
150 کیلو
105,400 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
110,200 ~ 139,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
84,400 ~ 119,100

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
400 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,400

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
28,500 ~ 39,700

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
145,400 ~ 184,500

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)