محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاغذ مومی سوپر روغنی 40 گرمی 35×25

هر کیلو 199,700 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
199,700 تومان
2 کیلو
198,900 تومان
3 کیلو
198,200 تومان
4 کیلو
197,400 تومان
5 کیلو
196,600 تومان
6 کیلو
195,800 تومان
7 کیلو
195,100 تومان
8 کیلو
194,300 تومان
9 کیلو
193,500 تومان
10 کیلو
192,800 تومان
20 کیلو
192,000 تومان
30 کیلو
191,200 تومان
50 کیلو
190,400 تومان
100 کیلو
189,700 تومان
150 کیلو
188,900 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
95,600 ~ 135,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
128,500 ~ 142,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
28,500 ~ 39,700

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,700 ~ 4,000

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
137,400 ~ 169,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
83,150 ~ 106,250

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
100,400 ~ 111,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
75,000 ~ 81,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
75,000 ~ 81,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
75,000 ~ 81,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

65,000 ~ 67,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
188,900 ~ 199,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
76,700 ~ 86,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
76,700 ~ 86,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)