محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاغذ مومی سوپر روغنی 40 گرمی 23/3×23/3

هر کیلو 242,900 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
242,900 تومان
2 کیلو
238,600 تومان
3 کیلو
234,100 تومان
4 کیلو
231,000 تومان
5 کیلو
225,500 تومان
10 کیلو
223,800 تومان
20 کیلو
222,100 تومان
30 کیلو
220,400 تومان
50 کیلو
218,700 تومان
100 کیلو
212,400 تومان
150 کیلو
207,000 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
146,300 ~ 192,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
18,750 ~ 33,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,800 ~ 4,300

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
189,240 ~ 227,520

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
102,700 ~ 124,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
89,300 ~ 130,850

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
102,700 ~ 124,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
80,000 ~ 86,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
80,000 ~ 86,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
111,000 ~ 141,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
201,000 ~ 221,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)