محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاغذ کاهی 33×35

هر کیلو 69,100 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
69,100 تومان
2 کیلو
32,900 تومان
4 کیلو
32,600 تومان
6 کیلو
32,250 تومان
8 کیلو
31,950 تومان
10 کیلو
31,600 تومان
20 کیلو
31,300 تومان
40 کیلو
31,000 تومان
60 کیلو
30,650 تومان
90 کیلو
28,550 تومان
180 کیلو
26,950 تومان
360 کیلو
26,400 تومان
720 کیلو
26,000 تومان
900 کیلو
25,550 تومان
1440 کیلو
25,100 تومان
1980 کیلو
24,700 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
138,600 ~ 199,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
152,800 ~ 219,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
201,000 ~ 221,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,700 ~ 69,100

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
103,900 ~ 120,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,800 ~ 4,300

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,800 ~ 4,300

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
82,000 ~ 99,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
317,040 ~ 383,040

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
201,000 ~ 221,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
201,000 ~ 221,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
201,000 ~ 221,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)