محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاغذ کاهی 100×35 (چاپ شده)

هر کیلو 76,800 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
76,800 تومان
2 کیلو
36,600 تومان
4 کیلو
36,150 تومان
6 کیلو
35,700 تومان
8 کیلو
35,250 تومان
10 کیلو
34,800 تومان
20 کیلو
34,350 تومان
40 کیلو
33,900 تومان
60 کیلو
33,450 تومان
90 کیلو
31,100 تومان
180 کیلو
29,500 تومان
360 کیلو
28,800 تومان
720 کیلو
28,200 تومان
900 کیلو
27,650 تومان
1440 کیلو
27,100 تومان
1980 کیلو
26,500 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
26,500 ~ 76,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)