محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاغذ کاهی 35×25 (چاپ شده)

هر کیلو 70,800 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
70,800 تومان
2 کیلو
70,000 تومان
3 کیلو
69,300 تومان
4 کیلو
68,500 تومان
5 کیلو
67,800 تومان
10 کیلو
67,000 تومان
20 کیلو
66,300 تومان
30 کیلو
65,600 تومان
45 کیلو
64,800 تومان
90 کیلو
60,300 تومان
180 کیلو
59,400 تومان
360 کیلو
58,600 تومان
450 کیلو
57,700 تومان
720 کیلو
56,800 تومان
990 کیلو
56,000 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
39,900 ~ 43,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
56,000 ~ 70,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
15,050 ~ 29,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

هر متر 1,800 تومان

 

هر متر 1,800 تومان

 

تخفیف پلکانی
99,400 ~ 107,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

65,000 ~ 67,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
76,000 ~ 83,600

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
191,300 ~ 208,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

هر بسته 12,900 تومان

 

تخفیف پلکانی
9,200 ~ 10,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)