محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کپسول کیک یزدی 8×3.5

هر بسته 21,200 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
21,200 تومان
2 بسته
20,100 تومان
3 بسته
19,000 تومان
4 بسته
17,900 تومان
5 بسته
16,700 تومان
6 بسته
15,600 تومان
7 بسته
14,500 تومان
8 بسته
13,400 تومان
9 بسته
12,200 تومان
10 بسته
11,100 تومان
20 بسته
10,000 تومان
30 بسته
8,900 تومان
50 بسته
7,300 تومان
60 بسته
7,100 تومان
80 بسته
6,950 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

هر متر 350 تومان

 

تخفیف پلکانی
17,150 ~ 32,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
8,350 ~ 22,700

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
12,550 ~ 27,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
13,050 ~ 27,700

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
123,400 ~ 133,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
126,100 ~ 136,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

هر متر 1,800 تومان

 

تخفیف پلکانی
136,200 ~ 148,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
99,400 ~ 107,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)