خروج

عکاسی تبلیغاتی

عکاسی در اکثر زبان های جهان فتوگرافی خوانده می شود که ترکیبی از دو کلمه یونانی فتو به معنی نور و گرافی به معنای ثبت یا نگارش است، پس در واقع عکاسی یعنی ثبت و ایجاد یک تصویر .

عکاسی دارای سه جنبه ی علمی، تبلیغاتی و هنری است. به عنوان یک پدیده ی علمی متولد شد، به شکل یک صنعت گسترش یافت و به عنوان هنر تثبیت گردید. عکاسی تبلیغاتی یکی از شاخه های عکاسی می باشد که به سفارش یک سازمان صنعتی صورت می پذیرد و به ثبت فرآیندهای تولید، محصولات، سازمان کار، کارکنان و یا تجهیزات سازمانی می پردازد. عکس تبلیغاتی ممکن است جهت مقاصد داخلی (به عنوان مثال اداری یا روابط صنعتی) و یا خارجی (به عنوان مثال تبلیغات یا روابط عمومی ) به کار گرفته شود .

 شایان ذکر است که در حالت عادی ارائه عکس محصول ممکن است به تنهایی تاثیر چندانی بر ذهن و دل مخاطب نگذارد، ولی عکاسی تبلیغاتی به محصول جان می بخشد و آن را در منظر مخاطب زنده و پویا به تصویر می کشد و کارکرد و ویژگی های محصول را پر رنگ و جذاب جلوه می کند .


تصاویر مرتبط با این محصولشما می توانید این محصول را سفارش دهید


فروشگاه اینترنتی تورنگ شاپ