دپارتمان های واحد طراحی تورنگ چاپ

موضوع: طراحی بیلبورد خلاقانه
طـراح: سلمان درزی

موضوع: طراحی پست اینستاگرام
طـراح: سلمان درزی

موضوع: عکاسی تبلیغاتی
عکاس: علیرضا بابائیان

موضوع: طراحی لوگو
طراح: سلمان درزی

موضوع: طراحی لیبل شیرینی
طـراح: زهرا یحیی زاده

موضوع: طراحی کیسه برنج
طراح: سلمان درزی

موضوع: عکاسی تبلیغاتی
عکاس: علیرضا بابائیان

موضوع: طراحی پست اینستاگرام
طراح: سلمان درزی

موضوع: طراحی بیلبورد خلاقانه
طراح: سلمان درزی

موضوع: طراحی کاغذ ساندویچی
طراح: زهرا یحیی زاده

موضوع: طراحی لیبل کرم آرایشی
طـراح: زهرا یحیی زاده

موضوع: طراحی کارت ویزیت
طـراح: سلمان درزی

موضوع: طراحی بسته بندی صابون
طراح: سلمان درزی

موضوع: طراحی لیبل
طراح: سلمان درزی

موضوع: طراحی لوگو
طراح: سلمان درزی

موضوع: طراحی کارت ویزیت
طراح: زهرا یحیی زاده

موضوع: طراحی بسته بندی ذغال
طراح: سلمان درزی

موضوع: طراحی لوگو
طراح: سلمان درزی

موضوع: طراحی لوگو
طراح: سلمان درزی

موضوع: طراحی تگ
طراح: سلمان درزی

موضوع: عکاسی تبلیغاتی
عکاس: علیرضا بابائیان

موضوع: طراحی لوگو
طراح: سلمان درزیعلیرضا بابائیان

طراح واحد طراحی
کارشناس مهندسی نرم افزار
علاقه مند به طراحی سایت و موشن گرافیک

سلمان درزی

سرپرست واحد طراحی
کارشناس گرافیک
علاقه مند به طراحی لوگو،
بسته بندی،گرافیک خلاق

زهرا یحیی زاده

طراح واحد طراحی
کارشناس مهندسی صنایع
علاقه مند به طراحی افست و بسته بندی