دپارتمان های واحد طراحی تورنگ چاپ

کیسه بسته بندی

موضوع: کیسه برنج (فوم رنگ)
طـراح: مشـتری

موضوع: کیسه برنج (فوم رنگ)
طـراح: مشـتری

موضوع: کیسه برنج (فوم رنگ)
طـراح: مشـتری

موضوع: بسته بندی
طراح:سلمان درزی

موضوع: کیسه برنج (فوم رنگ)
طـراح: مشـتریمشاهده موارد بیشتر

بـسته بـندی

موضوع: بسته بندی
طراح: سلمان درزی
سال انتشار: 1400

موضوع: بسته بندی
طراح:سلمان درزی

موضوع: بسته بندی
طراح:سلمان درزی

موضوع: بسته بندی
طراح:سلمان درزی

موضوع: بسته بندی
طراح:سلمان درزیمشاهده موارد بیشتر

علیرضا بابائیان

طراح واحد طراحی
کارشناس مهندسی نرم افزار
علاقه مند به طراحی سایت و موشن گرافیک

سلمان درزی

سرپرست واحد طراحی
کارشناس گرافیک
علاقه مند به طراحی لوگو،
بسته بندی،گرافیک خلاق

زهرا یحیی زاده

طراح واحد طراحی
کارشناس مهندسی صنایع
علاقه مند به طراحی افست و بسته بندی