خروج

عکاسی تبلیغاتی

 

عکاسی در اکثر زبان‌های جهان فتوگرافی خوانده می‌شود که ترکیبی از دو کلمه یونانی فتو به معنی نور و گرافی به معنای ثبت یا نگارش است، پس درواقع عکاسی یعنی ثبت و ایجاد یک تصویر.

عکاسی دارای سه جنبه‌ی علمی، تبلیغاتی و هنری است. به‌عنوان یک پدیده‌ی علمی متولد شد، به شکل یک صنعت گسترش یافت و به‌عنوان هنر تثبیت گردید. عکاسی تبلیغاتی یکی از شاخه‌های عکاسی است که به سفارش یک سازمان صنعتی صورت می‌پذیرد و به ثبت فرآیندهای تولید، محصولات، سازمان کار، کارکنان و یا تجهیزات سازمانی می‌پردازد. عکس تبلیغاتی ممکن است جهت مقاصد داخلی (به‌عنوان‌مثال اداری یا روابط صنعتی) و یا خارجی (به‌عنوان‌مثال تبلیغات یا روابط عمومی) به‌کار گرفته شود.

 شایان‌ذکر است که در حالت عادی ارائه عکس محصول ممکن است به‌تنهایی تاثیر چندانی بر ذهن و دل مخاطب نگذارد، ولی عکاسی تبلیغاتی به محصول جان می‌بخشد و آن را در منظر مخاطب زنده و پویا به تصویر می‌کشد و کارکرد و ویژگی‌های محصول را پررنگ و جذاب جلوه می‌کند.

 


تصاویر مرتبط با این محصول


شما می توانید این محصول را سفارش دهید