خروج

صنایع غذایی اسکات

صنایع غذایی اسکات یک فروشگاه عرضه کننده مواد پروتئینی و غذایی تازه است و محصولاتی که در آن تولید و فروخته می شود، کاملا طبیعی و از دل طبیعت است. این صنایع غذایی چاپ و طراحی برخی نمونه های بسته بندی خود را به مجموعه تورنگ چاپ سپرد که در ادامه می توانید این نمونه ها را مشاهده کنید.

نمونه کارهای انجام شده