خروج

هواپیمایی هما

tamoxifen citrate

tamoxifen uk side effects read tamoxifen citrate

clomid uk prescription

clomid uk pct

clomid online

buy clomid pct read clomid london drugs

buy prednisolone liquid

buy prednisolone

buy accutane malaysia

buy accutane malaysia open buy accutane cream

clomid manchester

buy clomid tablets website clomid uk pct

clomid online

buy clomid tablets

purchase abortion pill online

abortion pill kit

order abortion pill online uk

where to buy abortion pill uk open abortion pill online

buy antidepressants mastercard

amitriptyline without prescription

accutane without side effects

cheap accutane link accutane without insurance
هواپیمایی ایران (Iranian Airways) در اردیبهشت ماه سال 1325 تاسیس گردید و اولین خدمات مسافرت هوایی خود را در مسیر تهران به مشهد مقدس و پس از جنگ جهانی دوم آغاز نمود. درطول 17 سال (از سال 1324 تا 1341) و به تدریج با دارا بودن تنها چند پرواز بین المللی به مهمترین خط هوایی داخلی تبدیل شد. در سال 1333 خط هوایی خصوصی دیگری تحت عنوان پرشین ایرویزیا پارس تاسیس گردید. در ابتدا، خط هوایی پرشین ایرویز فقط وظیفه ی حمل باربه اروپا را به عهده داشت.

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران حدود نیم قرن است که به عنوان بازویی توانمند در اختیار مردم ایران بوده و می کوشد تا با جابجایی مسافر، بار صادراتی و وارداتی و پست در شبکه داخلی و بین المللی به نحو مطلوب انجام وظیفه نماید.
شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما " 55 سال سابقه فعالیت دارد و در این مدت میلیون ها مسافر ایرانی و خارجی را از طریق صدها پرواز ایمن به مقصد رسانده است.
مجموعه تورنگ چاپ برای این شرکت هواپیمایی، هدرست (کاورهای پشتی صندلی هواپیما) چاپ کرده است که تصویر آن را در ادامه می بینید.

http://www.iranair.com

نمونه کارهای انجام شده