رونمایی از طرح جدید کیسه برنج عمومی با طرحی خاص و زیبا