تورنگ چاپ
1398/06/31

چاپخانه های ایران و عراق با هم تعامل می کنند

تورنگ چاپ
1398/06/30

خبرنگار فرهنگ و هنر صبح قزوین، از آشفته بازار صنعت چاپ و چالش های تامین مواد اولیه خبر داد.

رئیس اتحادیه ی چاپ خانه داران خراسان رضوی از عدم هماهنگی میان وزارت فرهنگ و وزارت صمت گفت.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل از حمایت دولت خبر داد

رئیس اتحادیه ی صادرکننده های صنعت چاپ، از چالش های مالیات بر ارزش افزوده گفت.

تورنگ چاپ
1398/06/24

وزیر فرهنگ از تسهیل صدور مجوز واردات کاغذ خبر داد.

انجمن واردکننده های کاغذ از کاهش بهای کاغذ در مهر ماه خبر داد.

فرا رسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی را تسلیت می گوییم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از واردات 13هزار تن کاغذ در دو ماه آتی خبر داد.

دومین نشست کارگروه صادرکننده های صنعت چاپ لیبل برگزار شد.

دانشگاه جامع علمی و کاربردی تهران، برای «نخستین بار» در رشته ی «چاپ و بسته بندی» دانشجو می پذیرد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه چاپخانه داران استان همدان از چالش های صنعت چاپ در این استان پرده برداشت

رئیس اتحادیه ی چاپ خانه داران استان اصفهان، در جشنواره ملی چاپ ایران از دو سازمان به عنوان نابود کننده های صنعت چاپ نام برد.

نشست خبری نوزدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ، روز شنبه با حضور دبیر شورای سیاست گذاری، رئیس دوره و مدیر کل دفتر چاپ و نشر برگزار شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از کاهش یافتن التهاب بازار کاغذ و تصمیم های جدید در زمیننه ی صنعت چاپ خبر داد