خروج

یه بام و دو هوای صنعت چاپ

تورنگ چاپ 1398/06/27
یه بام و دو هوای صنعت چاپ

به گزارش تسنیم، به نقل از ایپینا، علی مغانی رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران خراسان رضوی با انتقاد از سیاست های یک بام و دوهوای وزارت فرهنگ در انتقال بخش صنعتی چاپ به وزارت صمت، از عدم تعهد این وزارت خانه نسبت به قرار و گفت و گو های پیشین گله مندی کرد. 
وی از عدم شفافیت در زمینه ی سیاست های ترخیص ماشین های صنعتی گله و یادآوری کرد که بنا بر توافق های دو سال گذشته، این موضوع باید زیر نظر وزارت صمت انجام گیرد نه وزارت فرهنگ. شرح کامل این خبر را در لینک زیر بیابید.
http://ipina.ir/?p=1678

 لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

دیدگاه در رابطه با خبر (0)