خروج

دومین نشست کارگروه های صادر کننده های چاپ و بسته بندی برگزار شد

تورنگ چاپ 1398/06/13
دومین نشست کارگروه های صادر کننده های چاپ و بسته بندی برگزار شد

به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، نشست تخصصی کارگروه لیبل اتحادیه ی صادرکننده های صنعت چاپ ایران، اوایل شهریور سال جاری برگزار شد . 
بررسی موانع و مشکل های فعال های صنعت چاپ لیبل
چالش های تامین مواد اولیه
بررسی فرصت های صادراتی
تحلیل و بازبینی قیمت تمام شده
و بررسی نیاز های آموزشی این صنعت، از محور های مورد بحث و گفت و گو در این نشست بودند .
شرح کامل خبر را در لینک زیر بیابید .لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

دیدگاه در رابطه با خبر (0)