خروج

برگزاری نکو داشت علوم و فناوری چاپ

تورنگ چاپ 1398/05/30
برگزاری نکو داشت علوم و فناوری چاپ

محمد بیطرفان، رئیس انجمن علمی فناوری چاپ ایران، در گفت و گو با ایبنا (به نقل از خانواده ی چاپ)، از گرامی داشت روز صنعت چاپ و برگزاری پنجمن مراسم نکو داشت علوم و فناوری این صنعت در روز یازدهم شهریور ماه سال جاری خبر داد. 
شناسایی ظرفیت، توان مندی، کمبود ها و نقص های صنعت چاپ، از جمله هدف های برپایی این مراسم هستند. 
این نکو داشت از نشست های مختلفی تشکیل شده است که نخستین مورد آن با محوریت «نقش علوم و فناوری های نوین چاپ در انقلاب صنعتی چهارم»، روز دوشنبه 9 شهریور برگزار می شود.
برای مطلع شدن از دیگر نشست ها و شرح کامل خبر به لینک زیر رو کنید. 


لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

دیدگاه در رابطه با خبر (0)