خروج
زهرا یحیی زاده
زهرا یحیی زاده

زهرا یحیی زاده

یکی از طراحان با پشتکار که در یادگیری تمام دقت و انرژی خود را به کار می برد و هدفش بهترین بودن در کاری است که به او سپرده می شود.
تعداد نوشته ها : 7