خروج
مسعود قلی تبار

مسعود قلی تبار

نیروی با تجربه و بسیار مسئولیت پذیر در بخش چاپ است که علاقمند به طراحی بوده و در زمینه شناخت و تشخیص رنگ ها دانش بالایی دارد. مسعود اوقات فراغت خود را به کار تدریس می پردازد و یک معلم صبور و با سواد است.
تعداد نوشته ها : 13
Uploads/ProductArticle/Defualt/071ae66d-e387-4cb0-8f0e-3d338b4ea43f.jpg)">

زمان مطالعه 4 دقیقه