خروج
سید محمد حسینی

سید محمد حسینی

محمد نیروی جوان و با پشتکار در جایگاه اپراتور چاپ است. احساس مسئولیت او در قبال کار بسیار بالاست و علاقه زیادی به ترکیب رنگ ها و یادگیری رنگ شناسی دارد.
تعداد نوشته ها : 11
Uploads/ProductArticle/Defualt/33b8408a-eaad-4fa8-845b-0ac361060c3a.jpg)">

زمان مطالعه 3 دقیقه