خروج
سید محمد حسینی
سید محمد حسینی

سید محمد حسینی

محمد نیروی جوان و با پشتکار در جایگاه اپراتور چاپ است. احساس مسئولیت او در قبال کار بسیار بالاست و علاقه زیادی به ترکیب رنگ ها و یادگیری رنگ شناسی دارد.
تعداد نوشته ها : 11