خروج
مریم بابائیان
مریم بابائیان

مریم بابائیان

بسیار صبور و کوشاست و علاقه مند به موسیقی و کتاب است. فیلم و سینما حرف اول را در زندگی او می زند.
تعداد نوشته ها : 1