خروج
حسن طنابی
حسن طنابی

حسن طنابی

کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار است. او عاشق نرم افزارهای کاربردی بوده و معقتد است در هر زمینه ای می شود به فکر توسعه نرم افزار بود.
تعداد نوشته ها : 2