خروج
سحر حیدری
سحر حیدری

سحر حیدری

فارغ التحصیل از رشته مهندسی کامپیوتر و یک برنامه نویس با دقت و حرفه ای است.
تعداد نوشته ها : 5