خروج
مهسا موسوی
مهسا موسوی

مهسا موسوی

مهسا در بخش IT فعالیت دارد، علاقمند به استفاده از تکنولوژی است و راجع به هر چیزی که ممکن باشد جستجو و تحقیق می کند تا بیشتر بداند.
تعداد نوشته ها : 121