خروج

دعوت به همکاری

لیست مشاغل انتخابی ( )

بابل - دفتر بابل

 
افزودن به لیست مشاغل کد آگهی عنوان شغلی جنسیت مدرک و رشته تحصیلی
20 نیروی کار خانم،آقا
27 برنامه نویس خانم،آقا کارشناسی، کارشناسی ارشد نرم افزار ، فناوری اطلاعات
29 بازاریاب خانم،آقا
33 کارشناس تولید محتوا خانم،آقا

بابل - کارخانه

 
افزودن به لیست مشاغل کد آگهی عنوان شغلی جنسیت مدرک و رشته تحصیلی
25 نیروی کار ،آقا

تهران - دفتر تهران

 
افزودن به لیست مشاغل کد آگهی عنوان شغلی جنسیت مدرک و رشته تحصیلی
30 بازاریاب خانم،آقا
31 قسمت پذیرش خانم
34 کارشناس تولید محتوا خانم،آقا