خروج

دعوت به همکاری

لیست مشاغل انتخابی ( )

بابل - دفتر بابل

 
افزودن به لیست مشاغل کد آگهی عنوان شغلی جنسیت مدرک و رشته تحصیلی
21 قسمت پذیرش خانم
29 بازاریاب خانم،آقا
33 کارشناس تولید محتوا خانم،آقا
35 نیروی فروش خانم،آقا

بابل - کارخانه

 
افزودن به لیست مشاغل کد آگهی عنوان شغلی جنسیت مدرک و رشته تحصیلی
25 نیروی کار ،آقا

تهران - دفتر تهران

 
افزودن به لیست مشاغل کد آگهی عنوان شغلی جنسیت مدرک و رشته تحصیلی
7 طراح خانم،آقا دیپلم تمامی رشته ها(اولویت با گرافیک)
30 بازاریاب خانم،آقا
31 قسمت پذیرش خانم