خروج
محصولات و خدمات
تازه ترین ویدئوها
تازه ترین مقالات و خبرها

1398/08/13

نوزدهمین جشنواره ی ملی صنعت چاپ ایران، در هفته ی نخست شهریور ماه سال جاری و با هدف حمایت از تولید و صادرات صنعت چاپ، برگزار می گردد.

ثبات به بازار کاغذ باز می گردد

1398/08/11

کاغذ هنوز با قیمت واقعی فاصله دارد.

برگزاری سمینار کسب و کار چاپ

1398/07/13

سمینار یک روزه ی کسب و کار چاپ در روز ملی صادرات برگزار می شود

شرکت های طرف قرارداد