خروج
محصولات و خدمات
تازه ترین ویدئوها
تازه ترین مقالات و خبرها

تخفیف چاپ دیجیتال برای آذر ماه

1397/08/23

25 درصد تخفیف برای تمام فعالیت های مربوط به چاپ دیجیتال، فقط در آذر ماه

حضور تورنگ چاپ در نمایشگاه آگروفود

1397/07/02

برای اولین بار در ایران، چاپ طرح روی کاور فرش

1397/07/01

تولید کاورهای های فرش چاپ دار برای اولین بار در ایران توسط مجموعه تورنگ چاپ

شرکت های طرف قرارداد